Friday, October 19, 2012

Audit 2011 : Purata Kos Operasi Lebih Tinggi Dari Pulangan Pelaburan


Dari laporan Audit Selangor 2011 (Aktiviti) , muka surat 114/184 menyatakan ;

"Bagi tempoh kelahiran dari tahun 2008 hingga 2011, sebanyak 60,972 daripada 74,212 permohonan yang layak telah diluluskan. Daripada pendaftaran yang diluluskan, 21,9118 akaun ahli TAWAS telah dibukan. Tempoh matang pertama bagi peserta yang didaftarkan adalah tahun 2025 iaitu 18 tahun dari tahun pertama Skim TAWAS pada tahun 2008"

TAWAS merupakan salah satu program kerajaan negeri dalam Merakyatkan Ekonomi Selangor (MES) . Menurut program ini, pada usia 18 tahun, anak-anak yang mendaftar di bawah TAWAS akan menerima RM 1,500.Syarat untuk melayakkan diri mendapat skim TAWAS tak lah ketat , tak tertakluk kepada berapa gaji ibu bapa anak yang dilahirkan . Apa yang  menjadi syarat utama ialah warganegara Malaysia, anak lahir di Selangor , ibu/bapa pemastautin di Selangor atau ibu/bapa pemastautin di negeri bersempadan dgn Selangor.

Dari laporan audit , jumlah kelahiran di Selangor dari tahun 2008 hingga 2011 ialah 313,706 . Sejumlah RM 588,391 di belanjakan untuk PROMOSI ,namun jumlah ahli TAWAS hanya 60,972 beerti PROMOSI hampir setengah juta itu dibazirkan begitu saja . Kerajaan Selangor boleh saja bekerjasama dengan jabatan pendaftaran kelahiran di daerah2 di Selangor dengan membuka satu kaunter khas kalau benar-benar ingin mempromosikan skim ini.

Namun kenapa ini (kaunter2 khas di jabatan pendaftaran kelahiran) tidak dilakukan ? Adakah kerajaan Selangor bimbang apabila terlalu ramai yang mendaftar dan ramai pula yang layak mendapat skim ini maka , janji pembayaran sebanyak RM1,500 apabia tiba tempoh matang tak dapat di laksanakan?


Laporan audit menunjukkan keraguan bagaimana TAWAS ini akan berjaya dilaksanakan , sedangkan dengan purata pendaftaran sebanyak 15,243 setahun memerlukan pembayaran manfaat sebanyak purata RM22.87 juta setahun . Bagai mana pula jika jumlah ini semakin meningkat . Seperti yang dimaklumkaan diatas pendaftaran program TAWAS ini dilihat tidak bersungguh-sungguh , sedangkan program ini adalah untuk anak2 kelahiran di Selangor seperti syarat yang dinyatakan sebelum ini. Adakah purata kelahiran bayi di Selangor hanya 15,243 setahun ???

Sekiranya jumlah pendaftaran meningkat higga 50% maka purata pembayaran manfaat akan meningkat sekali ganda iaitu hampir RM46 juta perlu dibelanjakan. Setakat ini , pelaburan jangka pendek skim TAWAS hanya menghasilkan pulangan yang kecil berbanding kos operasi yang tinggi. Pada 2009,2010 dan 2011 pulangan pelaburan ialah RM198,101 , RM210,716 dan RM213,955 berbanding kos operasi masing2 berjumlah RM1.55 juta , RM 1.64 juta dan RM 1.71 ! Jadi adakah program TAWAS ini akan mampu hidup hingga tempoh matang untuk bayaran yang pertama ??

No comments:

Post a Comment